afdrukken

Tentoonstelling

 

Tentoonstelling Asster

Maatschappij/Psychiatrie 175 jaar Geestelijke Gezondheidszorg in woord en beeld

Zowel psychiatrie als samenleving hebben zich doorheen de geschiedenis in grote mate gedefinieerd in relatie en vooral in tegenstelling tot elkaar. Tussen beide tekent zich een veranderende grens af.  Een grens die soms onduidelijk is, soms gesloten en soms open. De tentoonstelling focust op die ijle afbakening en onderzoekt de historische bewegingen en dynamieken die van de maatschappij naar de psychiatrie voeren, en omgekeerd. De laat negentiende-eeuwse en begin twintigste-eeuwse instellingen organiseren zich als een samenleving op schaalmodel. Vanaf het midden van de twintigste eeuw treedt de psychiatrie in de kunstwereld op de voorgrond met de opkomst van de art brut. De kritische antipsychiatrie herdenkt, vanaf de jaren zestig, de relatie tussen beide velden.  Rond de eeuwwisseling zien we hoe psychiatrische zorgverlening zich steeds meer – fijnmazig, maar ook minder zichtbaar – in het maatschappelijke net verweeft, met beschut wonen en ambulante zorg als voorbeelden. Vertrekkend vanuit de lokale geschiedenis van de psychiatrische instellingen in Sint-Truiden – Sancta Maria en Ziekeren (vandaag Asster vzw) – stelt de tentoonstelling Maatschappij/Psychiatrie die fragiele scheidslijn en verwarrende bewegingen centraal en plaatst ze tegelijkertijd in een ruimer historisch en internationaal perspectief.

Facebook

Nieuwsbrief ontvangen?

* * * schrijf me in!
created by Tobania