afdrukken

Koen Vanmechelen (49) is een internationaal gerenommeerd kunstenaar. Zijn conceptueel werk behandelt thema’s als bioculturele diversiteit (‘web van het leven), identiteit (de rol van de mens/leven in dat web) en hybriditeit (evolutiestrategie). Met het Cosmopolitan Chicken Project (CCP) creëerde Vanmechelen een buitengewoon artistiek project waar het kruisen van nationale kippenrassen tot kosmopolitische kippen centraal staat. Met dit CCP positioneert Vanmechelen kunst categoriek waar het volgens hem hoort: in de wereld en in de maatschappij, tussen de mensen, geëngageerd. Vanmechelens oeuvre is even divers en hybride als de kosmopolitische kip: van erg expressieve schilderijen en tekeningen, over fotografie, video, innovatieve 3D-technieken, installaties, tot performances en glas- en beeld­houwwerk. In september 2013 kreeg hij daarvoor internationale erkenning met de Golden Nica Hybrid Art.

Voor Sint-Truiden by Light koos de kunstenaar voor een reeks beelden aanvullend bij het Cosmopolitan Chicken Project, een levend kunstwerk dat naast de abdijtoren prijkt. De reeks start met portretten van de kunstenaar die zijn positie tegenover zijn creatie, het CCP, illustreren. Nadenkend, schreeuwend en verwonderd, maar steeds op zoek naar de juiste balans. De serie ‘Fertility’ staat aan het begin, de bevruchting. De versmelting van twee elementen om nieuw leven te scheppen.

De uitkomst is een serie eieren, ‘New Brood’: het ei als symbool voor de wereld, de aarde, de voedingsbodem, de massa. Aan de andere kant de kip als symbool voor het leven, de energie en evolutie. Vanmechelen gelooft in de dualiteit. Energie en massa komen samen tot het kosmisch ei waarop we leven. Alles bestaat uit twee componenten. Hen en haan, uit verschillende landen kruisen tot een nieuw gegeven. Maar niets is wat het lijkt. De kern van het project is niet de kip, noch het ei, maar het proces van kruisen en de diversiteit die daaruit voortvloeit.

‘Eye Contact’: het kippenoog verandert in een mensenoog. Er ontstaat een nieuwe big bang. Evolutie. Kijken naar de achterkant van de maan, de plaats waar, onbeschenen door Eartshine, nieuwe creaturen kunnen ontstaan. Zoals de ‘Virtual Fighters’; hoogtechnologische kruisingen die enkel mogelijk zijn gemaakt door het gebruik van de meest geavanceerde, medische en wetenschappelijke technologieën. Uit de hand van de kunstenaar worden nieuwe, virtuele dieren geboren. Toekomstbeelden die ons intrigeren en beangstigen. Maar steeds gaat het om het zoeken van de balans, het verlangen naar de symbiose, het vinden van het evenwicht. Want geen organisme bestaat in en door zichzelf. Ieder organisme kijkt naar een ander organisme om te overleven. Dat is voor co-evoluerende soorten als mens en kip niet anders.

Facebook

Nieuwsbrief ontvangen?

* * * schrijf me in!
created by Tobania