afdrukken

Bezoek de abdijtoren

Inhoud theaterstukken 666 - Heiligenspelen

CLARA VAN ASSISI (1193-1253)
Sint-Gangulfuskerk – Toneelgroep de Bond Sint-Pieter

Een tijd waarin het voor een vrouw niet evident was voor zichzelf op te komen.

Heden:
Een aantal jongeren danst, drinkt, flirt en heeft het losjes over relaties.

Tableau vivant:
Het middeleeuwse gezelschap op het verlovingsfeest ten huize van Clara.

Verleden:
Tijdens het feest verlaat Clara ’s nachts het ouderlijk huis, omdat men haar tegen haar zin wil uithuwelijken aan een edelman. Zij denkt terug aan de religieuze schok die ze beleefde, toen ze als twaalfjarige getuige was van de definitieve breuk tussen Franciscus en zijn vader Bernardone. Kinderen houden stenen klaar waarmee ze Franciscus willen bekogelen, nadat zijn vader zich van hem afgekeerd heeft.
Nu is ze 18 en wil naar Franciscus toe. Buiten wachten minderbroeders die haar naar Portiuncula brengen. Eén voor één legt ze haar sieraden op het altaar en trekt een grauw kleed aan. De familieleden die haar komen halen, druipen weer af. Ook haar zusje Catharina wil haar leven aan God wijden.
De nadruk ligt op de wereldse rijkdom en macht tegenover de armoede en vrijheid enkel een leven te leiden uit liefde voor de medemens en God.


GODEFRIDUS VAN MELVEREN (1512-1572)
Academiezaal - M-theater

Een tijd waarin mensen elkaar naar het leven stonden omwille van religieuze onenigheid.

Heden:
Tijdens een les geschiedenis op school ontstaat er een discussie over mensen die vervolgd worden omwille van hun overtuiging.

Tableau vivant:
Godefridus en enkele andere minderbroeders staan als gevangenen tegenover een aantal geuzen.

Verleden:
De paters worden tijdens een schijnproces verhoord, gehoond en geslagen. Godefridus en de zijnen verdedigen ondanks alles hun geloofsovertuiging. Hun wacht onverbiddelijk de galg. Een jonge pater valt af om zijn leven te redden. Een ooggetuige doet verslag van de gruwel tijdens de terechtstelling.
Centraal staan in dit tafereel menselijke sterkte, zwakte en onverdraagzaamheid.


EUCHERIUS VAN ORLEANS (+ 738)
Crypte, abdijsite - Toneelgroep de Half Jassen


Een tijd waarin een vooraanstaand man die geen ronduit misdadig leven leidde, al in aanmerking kwam voor de eretitel van heilige.

Heden:
Op een caféterras discussiëren een paar jongeren over hoe een van hun vrienden, sinds hij in de politiek verdwaald raakte, alles over heeft voor de macht. Wie kan hem tot andere inzichten brengen?

Tableau vivant:
Visioen van Eucherius over Karel Martel, die in de hel zit en met een drietand bewerkt wordt door Lucifer.

Verleden:
De helse scène wordt uitgebeeld. In een flashback vernemen we hoe het zo ver is kunnen komen. De machtige hofmeier Karel Martel wilde in Orléans de bezittingen inpalmen van bisschop Eucherius en was erg afgunstig op de in zijn ogen te grote macht van de kerkvorst. Zo wordt Eucherius verbannen en belandt hij in de abdij van Sint-Truiden.
Het visioen wordt verder gezet met de opening van het graf van Martel: het is leeg en zwart geblakerd,bovendien komt er een groot serpent uit gekropen.
Het vrome leven van de bisschop in de abdij imponeert de bevolking van Sint-Truiden. Vrij onmiddellijk na zijn overlijden wordt hij, samen met Trudo, door de pelgrims aanroepen en vereerd. Zo schrijft men tijdens de hongernood een wonderbare visvangst in de Cicindria aan hem toe.


LUTGARDIS VAN TONGEREN (1182 - 1246)
Historisch stadhuis - Zepperse Toneelvrienden


Een tijd waarin het vaak een ongeluk is een vrouw te zijn.

Heden:
Via het twitteren en chatten kunnen jongeren op het internet vaak misleid worden. Goedgelovigheid kan dus erg gevaarlijk zijn.

Tableau vivant:
Poging tot kidnapping van Lutgardis.

Verleden:
Lutgardis droomt van de liefde voor een jongeman, maar moet haar eer verdedigen tegen een opdringerige kerel die ze eerst te zeer vertrouwde.
Door deze slechte ervaringen wantrouwt ze de mannen. Haar moeder kan haar ervan overtuigen naar het Sint-Catharinaklooster in Sint-Truiden te gaan. Nochtans blijft ze nog verlangen naar de wereldlijke liefde. Zij is niet ongevoelig voor de lieve woorden en mooie beloftes van sommige jongens. De tweestrijd duurt verder, maar als ze uitgelachen wordt, besluit ze haar leven volledig op God te richten. Ze erbarmt zich over zieken en zwakken, van wie door haar liefdevolle zorgen velen genezen.


CHRISTINA DE WONDERBARE (1150 - 1224)
Onze-Lieve-Vrouwekerk - Groep Pol Stas


Een tijd waarin bijzonder vrouwen vaak als heksen werden beschouwd.

Heden:
Een jonge drugsverslaafde pleegt een inbraak, wordt gevat, maar krijgt aandacht van iemand die naar hem luistert.

Tableau vivant:
Christina staat bij een galg waar een jonge misdadiger opgehangen zal worden. Zijn moeder staat er handenwringend bij.

Verleden:
Ze verlost de dief en legt zelf de strop rond haar nek. De omstanders reageren: Christina heeft al andere rare dingen gedaan: ze leeft in de wildernis, ze zit in boomtoppen of op een kerktoren, ze duikt in een ijskoude rivier, ze kruipt weer tevoorschijn uit een gloeiende oven.
Flashback naar de eerste keer dat ze doodging en vagevuur, hel en hemel aanschouwde. Toen ze weer tot de levenden terugkeerde, was ze ervan overtuigd, dat ze de zielen uit het vagevuur moest verlossen door zelf hun leed te doorstaan. Haar omgeving beschouwde haar als wereldvreemd. Velen dachten zelfs, dat ze een heks was.


TRUDO (630 - 693)
Abtsvleugel, abdijsite - KTOG de Zodemannen

Een tijd waarin de mensen belaagd werden door het kwade in allerlei gedaantes.

Heden:
Op de speelplaats wordt een jongetje gepest, omdat hij zo’n rare naam heeft (Trudo) en zich altijd van de anderen afzondert. De leraar legt uit, dat Trudo een heel bijzondere figuur was.

Tableau vivant:
Jongetje probeert Trudo , die een kerkje bouwt, ervan te overtuigen mee te komen spelen in een vechtscène tussen enkele ridders.

Verleden:
Trudo heeft geen zin om mee te spelen. Terwijl hij een kerkje bouwt, vechten de andere jongens dat het een lieve lust is. De moeder van een van de snaken schopt het bouwsel omver, maar ze wordt onmiddellijk met blindheid geslagen. Trudo heeft zoveel medelijden met haar dat ze weer kan zien.
In een flashforward wordt Trudo het onderwerp van tal van volksverhalen. Zo zijn we getuige van een vals en een echt ‘mirakel’.
Het valse wonder gaat over een bron die al jaren droog staat, maar door een gebed tot Trudo weer opborrelt. Het gaat echter om een buizensysteem dat water aftapt van o.a. de kroonlijsten, tot een vogelnest het hele geval verstopt en de monniken die het mirakel bedachten, ontmaskerd worden.
Het ‘echte’ wonder voert een paardendief ten tonele die door de duivel tot zijn wandaden aangespoord wordt. Trudo drijft de satan uit.
Het gaat hier dus over allerlei verhaaltjes die de ronde doen over een beroemd figuur. De fantasie maakt van de werkelijkheid een toneelpodium vol spannende verhalen.

Facebook

Nieuwsbrief ontvangen?

* * * schrijf me in!
created by Tobania